Kinderen met een beperking, welke activiteiten kun je met hen doen?

Informatie voor ouders en voor mensen die werken met kinderen met een beperking:

Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
Als een kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking geplaatst wordt, krijg je aanwijzingen voor de zorg en het aanbieden van activiteiten en materialen.
Maar soms ontdek je pas na de plaatsing dat er iets met het kind aan de hand is. Soms wordt dan een hulpverlenende instantie ingeschakeld. Als dit niet nodig is, zoek je samen met de ouders en je leidinggevende hoe je met het kind om kunt gaan.

Heb je kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de groep of heeft u zelf een kind met een beperking, dan moet je aan
de volgende dingen denken:

• Rijdende materialen moeten stabiel zijn. Soms hebben kinderen hierin een extra steun in de rug nodig.

• Bewegingsmaterialen waarvoor een snelle reactie vereist is, zijn vaak moeilijk.

• De materialen moeten soms op een kleine oppervlakte te gebruiken zijn (voor lichamelijk
beperkte kinderen).

• Soms kunnen lichamelijk beperkte kinderen alleen met lichtere materialen overweg.

• Als je voor loopmaterialen zorgt, kunnen lichamelijk beperkte kinderen de ruimte verkennen.
Het is bovendien goed voor de ontwikkeling van hun motoriek.

Spel voor de verstandelijke ontwikkeling
De verstandelijke ontwikkeling heeft betrekking op het ‘kennen’ en ‘verkennen’.

De kinderen onderzoeken hoe dingen werken en de vaardigheden en kennis die zij nodig hebben.

Exploratief spel, constructiespel en fantasiespelen zijn spelvormen die de verstandelijke ontwikkeling stimuleren.

Baby’s
Baby’s weten nog niet dat hun acties gevolgen hebben. Zij snappen bijvoorbeeld niet dat de beker leeg raakt als zij de melk eruit laten stromen. Baby’s hebben veel herhaling nodig om te leren wat oorzaak en gevolg is.
In eerste instantie huilen ze omdat ze honger hebben of pijn.

Op een gegeven moment huilen ze ook omdat ze gezelschap en aandacht willen hebben, of omdat ze willen spelen.
Je kunt hun verstandelijke ontwikkeling op de volgende wijze stimuleren.

Exploratief spel
• kiekeboespelletjes;
• verschillende geluidjes maken;
• onderzoeken van de handjes en de voetjes.

Constructiespel
• stapelbare kubussen;
• insteekkubussen.

Fantasiespel
• met baby’s kun je nog geen fantasiespelen doen.

Taalspelletjes
• ‘Praten’ met baby’s is het belangrijkste. Reageer op de geluiden die ze maken en maak zelf ook geluiden. Wacht dan af hoe de baby reageert.

• Zeg losse woordjes en wijs aan wat je bedoelt. Zo leren zij die kennen.
• Geef de baby makkelijk en veilig speelgoed waar hij zelf geluid uit kan halen: een tuimelaar,
een knuff el met een belletje, een activitycenter, enzovoort.

Spelen met kinderen

Peuters
Peuters leren vooral begrijpen dat dingen een naam en een betekenis hebben. Zij leren
denken in symbolen en kennen magische krachten toe aan dingen die zij nog niet begrijpen.
De fantasie is sterk in ontwikkeling. Je kunt hun verstandelijke ontwikkeling als volgt
stimuleren.

Exploratief spel
• spelen met zand en water;
• inlegplanken en puzzels;
• wandelen in de bossen;
• vingerverf.

Constructiespel
• bouwdozen en gereedschapsdozen;
• plastic of houten constructiematerialen.

Fantasiespel
• doktersset;
• racebaan;
• verkleedkleren;
• poppenhoek;
• tekenen.

Taalspelletjes
• voorlezen
• prentenboeken
• rijmpjes
• poppenkast

Kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
Tips voor activiteiten met kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking (bron: schoolboek, doelgroepen)

• Constructiematerialen moeten groot en stevig zijn, makkelijk te construeren, eenvoudig van vorm en aantrekkelijk van kleur. Voor verstandelijk beperkten moeten zij het liefst tot iets ‘ bruikbaars’ te maken zijn.

• De kinderen kunnen de materialen goed vastpakken. Soms zijn hier aanpassingen voor vereist als dikkere handgrepen.

• De materialen voelen prettig aan, zijn eenvoudig van vorm en aantrekkelijk van kleur.

• Voor kinderen die slecht zien of blind zijn, is speelgoed dat geluid maakt prettig. Constructiematerialen zijn voor hen niet mogelijk, maar materialen die gestapeld kunnen worden wel.

• Er is een leuk boek ‘Kijk mij eens’ waarin staat wat je met blinde kinderen kunt doen.

• Verstandelijk beperkte kinderen houden van actiegericht spelmateriaal.
• Soms is het handig om antislipmateriaal te gebruiken.

Gebruik ook pictogrammen bij de uitleg van het spel dat je gaat spelen.

Succes!!